Omsorg & ansvar 2020-2021

Kommande säsonger kommer vår 18 hektar stora park och verksamhet vara anpassad så att vi med omsorg och ansvar för våra gäster och medarbetare, kan genomföra säsongerna. Det kommer innebära justeringar och kanske även begränsningar av vissa upplevelser och aktiviteter som vi hoppas att du som gäst har överseende med. Detta har vi dock kompenserat genom att öppna fler miljöer och har fler sagofigurer runt om i parken. Detta gör att du som gäst har fler ställen och upplevelser att besöka. Alla våra gäster får alltså mer utrymme och kan sprida ut sig ännu mer i parken. 

Här kan du läsa om våra anpassningar. OBS! Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndigheten restriktioner och kan i och med det behöva göra förändringar under pågående säsong.

Upplevelser och aktiviteter

Alla upplevelser sker utomhus som vanligt. I sagomiljöerna runt om i parken träffar man på alla våra kända sagofigurer och kan vara med om spännande upptåg och äventyr tillsammans med dom. Dessutom har vi skapat fler upplevelser i form av miljöer, sagofigurer och aktiviteter för våra gäster.

Så här fungerar programmet
I Älvariket, Skugglandet och Drakland kan man gå runt på egen hand och träffa alla skogsväsen (ungeför som på en djurpark) medan vi i de stora sagomiljöerna Skogstomtebyn, Sagotorget och Trollrike har begränsade publikplatser enligt folkhälsomyndighetens restriktioner. Programmen på Skogstomtebyn, Sagotorget och Trollrike går inte samtidigt utan avlöser varandra så att det bara pågår en programpunkt i taget.

Avstånd
Eftersom det finns begränsningar gällande avstånd mellan sällskap och samlingar av människor kan det uppstå köer.
I våra sagolika hus är det enkelriktat så att du som gäst har lättare att hålla avstånd.
I våra restauranger har vi anpassat möblering så att vi kan hålla det avstånd som krävs mellan borden. För att kompensera för färre sittplatser inne i byggnaderna har vi tält uppställda i parken med fler sittplatser.
På våra  publikplatser Skogstomtebyn, Sagotorget och Trollrike har vi gästvärdar som räknar hur många gäster som kan vistas där under varje äventyr.
Kommer du till en miljö/publikplats där det är fullt enligt gällande regler för distansering
hänvisas du vidare till alla andra upplevelser och aktiviteter i sagolandet. Sedan kan du återkomma till den aktuella miljön vid ett senare tillfälle.  För att alla ska  ha möjlighet att ta del av så många upplevelser som möjligt i alla de olika sagomiljöerna har vi kortare och fler äventyr med sagofigurerna. Vi kan dock inte garantera att du får plats vid alla tillfällen. Vi hoppas att du som gäst har full förståelse för det.  
OBS! Även under normala förhållanden på Tomteland -hinner man inte se och göra allt på 1 dag.

Barnen och sagofigurerna
Eftersom det är vanligt att barn som besöker oss vill vara nära sagofigurerna och krama dom och hålla handen mm, är det bra om ni vuxna förbereder barnen på att vi kan vara nära varandra - fast på håll.  Visa gärna barnen vår fb-film som visar hur vi kan luftkramas och göra olika skojiga hälsingar utan att ta i varandra.

Ha alltid ditt program redo
I ditt program kan du tydligt se var alla sagolika platser finns, vilka tider de är öppna, vilka sagofigurer som är där och vad du kan uppleva på varje plats.

Mer att göra
Våra djur vill ha besök. Klätteraktiviteter finns på flera ställen runt om i parken. Häst o vagnturen går genom förtrollade skogen och de sagolika husen runt om i parken är såklart öppna där man kan leka, klättra och upptäcka.

Begränsningar
Den magiska pinglan är ett litet armband som barnen får av Tomtemor. Den här säsongen får de vuxna hjälpa barnen tillverka och sätta fast pinglan, naturligtvis under tomtemors påseende. 
Vi kan inte sätta ut pennor i Tomtens hus till önskelistor eller i Skugglandet för Skugglandsspelet. Barnen gärna får ta med önskelistorna hem och fylla i och posta.

Hygien
Vi kommer att utöka antalet ställen där man kan tvätta händerna med tvål och vatten. Handspritstationer kommer också finnas runt om i parken samt vid varje kassa. Vi arbetar kontinuerligt med städning och renhållning av parken under dagen.

Inför ditt besök

Biljetter
För att undvika köer är det bra om våra gäster köper biljetterna på vår hemsida i förväg.
Då kommer insläppen bli smidiga och ni som gäster kan komma in snabbare i parken och ta er ut till upplevelserna och sagofigurerna i de olika sagomiljöerna. Våra webbiljetter gäller valfri öppen dag.

Antal gäster i parken
Tomteland är 18 hektar, 25 fotbollsplaner så vi har gott om plats. Maxantal i parken är tills vidare 2000 personer . Eftersom vi har färre utländska gäster just nu kommer vi inte att nå upp i detta maxantal, därför behövs ingen förbokning och man kan tryggt förköpa sin biljett i vår webbutik.

Under vintersäsongen brukar det vara minder gäster i parken fredagar och söndagar och lördagar lite fler.
Under sommarsäsongen brukar f
redagar till måndagar vara dagar då det kan vara lite mindre gäster i parken och övriga dagar lite fler.

Ej förbokning
Du behöver inte förboka ditt besök hos oss.

Kontantfri park
Vi är en kontantfri park. Vi tar kort och swish på samtliga försäljningsställen.

Restauranger och butiker
Vi kommer ha fler matserveringar och fler sittplatser till matställena både inomhus och utomhus. Vi har också fler butiksställen i parken för att minska köbildning.

Eget ansvar
Vi är trygg med att du som gäst följer alla rekommendationer och undviker besök om du känner dig sjuk, att du och ditt sällskap håller avstånd till andra sällskap och att du har förståelse för våra anpassningar.

Info
Har du funderingar så hör av dig till oss på facebook, info@tomteland.se eller 0250-28770 mån-fre 10-14.

Tillsammans kommer vi få en härlig och sagolik upplevelse i sagolandet!