Älvaskogen

TL1920x800.jpg

 

Älvorna skog ligger straxt intill Skogstomtebyn på Tomteland. Här bor de livliga och busiga skogsälvorna som du ser på bilden här. Intill skogsälvorna har dimälvorna sina boningar. Dimälvor är skygga och mystiska varelser som är svåra att få syn på. Älvor kan som de flesta andra skogsväsen förvandla sig till små varelser. Älvor liknar stora insekter i sin minsta form. Så om du ser en trollslända t.ex som stirrar konstigt på dig kan det vara en skogsälva. Därför är också alla älvahus små och sitter hög upp i träden.