Drakboet

Premiär sommaren 2019!

Sommaren 2018 landade en tvetandad skogsdrake i dalen utanför Alvens hus. Där lade drakhonan ett stort drakägg. Vilken dag som helst kläcks ägget. Alven har byggt ett fint Drakbo i närheten av sitt hus för att kunna hjälpa Skogsdrakhonan att mata drakbebisen när den kommer ut...