Sagolandets djur

IMG_2202.jpg

På Tomteland finns livs levande drakar! Drakar är en rödlistad art. Det betyder att det är en djurart som helt håller på att försvinna. Allt fler drakar kommer till vårt magiska sagoland för här kan dom vara trygga. Tomteland har blivit som en fristad för drakar. Alven och drakskötarna tar hand om drakarna och matar dom...

Det finns fler djur på Tomteland än drakar. Katterna och Häxans höns bor här året runt. På somrarna kommer djurnissarna med sina kaniner, ankor och getter. På vintern kommer Tomten och tomtemors flygande renar hem till Tomteland. Om somrarna går renarna och betar god lav på fjället nära himlen "Himmelfjäll".

På Tomteland pratar vi ofta om att vara rädda om och ta hand om naturen och djuren. Naturen och djuren kan inte föra sin egen talan, protestera om någon gör dem illa. Det är vårt ansvar att ta hand om djuren och moder jord brukar Tomten säga.  Läs mer under Sagolandets budskap. 

Renar_sommar_500x350.jpgGetter_sommar_500x350.jpg

På somrarna kommer ibland getter, ankor, höns och kaniner och hälsar på i sagolandet.