Tillgänglighet

Ledsagare

Ledsagare går in gratis mot uppvisande av intyg i entrén.

Entré

Man kan åka ända fram till entrén för att släppa av rullstolsburna eller de som har svårt att gå.

Parken

Parken är handikappvänlig, de flesta vägar i parken är asfalterade och vintertid plogade och sandade. De flesta byggnader har behövliga utrymmen, ramper mm. 

Toalett

Handikapptoalettter finns i entrébyggnaden, Tomtemors café och två vid stora Verkstán.