4M3A5229-Flora

Sagolandets budskap

Tomtekraften

Ur Tomtekraftvisan: “Ta hand om naturen klimatet och djuren. Var sjyst emot andra och lär av varandra.
Jag tror på mig jag svär, jag är bra som jag är”…
Allt börjar med tron på en mycket viktig person, säger Tomten till barnen, nämligen tron och kärleken till sig själv. Att du är bra, preciiiiis som du är, att du är värdefull och älskad för den du är. Tomtekraft är en magisk kraft som sätter igång att verka när man påminner sig om just de här viktiga sakerna och med Tomtekraften bubblande i sig kan magiska och fantastiska saker hända.

Naturen djuren människan

Här på Tomteland pratar vi mycket om hur viktigt det är att vara rädd om varandra och om djuren och naturen. Många av sagofigurerna som bor på Tomteland skyddar naturen, som Alven t.ex. Han kan allt om växterna och talar naturens hemliga teckenspråk. 

Tomten och tomtemor brukar säga att det är viktigt att vi alla tar ansvar för naturen och djuren, för de kan inte tala själva och säga ifrån om de blir illa behandlade. Visa varandra kärlek och respekt är också viktigt och att lära av varandra. Vi är olika och det är bra, säger Tomtemor. Vi hör ihop allesamman, alla olika människor och djuren och naturen och vi har ett gemensamt hem – Moder jord.

När vi alla mår bra och känner trygghet och kärlek, då mår Moder jord bra och de magiska GODA krafterna växer sig starka.

Tillsammans är vi starka!

Tillsammans är det lättare att göra bra saker för världen. Familjen Collett som äger Tomteland har under många år givit sitt stöd till organisationer som arbetar med att göra vår värld bättre. Alla kan vi vara med och bidra och engagera oss på olika vis. Organisationerna längst ner på sidan samlar människors engagemang och arbetar för en bättre värld.

Vårt miljöarbete

På Tomteland försöker vi göra hållbara val och insatser för att vår verksamhet ska ha så liten inverkan på miljön som möjligt. Vi försöker också med våra budskap inspirera våra gäster att göra kloka val för vår planet. Här nedan är några exempel.

Första park i Sverige utan vatten på flaska

Sommaren 2021 blev sagolandet Tomteland första parken i Sverige att sluta med försäljningen av vatten på flaska.
Den ökade försäljningen av flaskvatten innebär en stor belastning på vår miljö. Varför ska vi i Sverige bidra till detta när vi har tillgång till dricksvatten i våra kranar? Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi och släpper ut minst 300 gånger mer koldioxid, än att tappa upp en liter från kranen.

 I samarbete med Moras kända krantillverkare FM Mattsson Mora group och Linkvist rör finns vattenstationer runt om i parken som trollar fram ”Magiskt vatten” när man för handen under kranen. 

Vi hoppas att vårt ”Vattenprojekt” kan inspirera fler parker och framför allt alla våra besökare att sluta köpa vatten på flaska.

Tomteland har minskat sitt matsvinn med 75%

Hurra, sedan sommaren 2019 har vi minskat vårt matsvinn med 75% genom att vi lägger på lagom stora portioner på våra lunchtallrikar. Sedan får alla som vill ha mer mat be om mer. 

Smaken av Dalarna

Vi arbetar med flera av Moras och Siljansbygdens producenter av mat och dryck. Siljans Chark, Mora bryggeri, Rättviks Glass med flera. Genom att välja lokala råvaror från ex. Siljans Chark värnar vi om våra lokala gårdar som visar extra stor omsorg om sina djur. Transporterna av våra råvaror är korta och Siljans Charks Gårdsgrisar från gårdar kring Siljan får lokalproducerad föda

Alla kan vi vara med och bidra och engagera oss på olika vis. Vi vill tipsa om organisationer som samlar människors engagemang och arbetar för en bättre värld.