Älvariket

Dimälvaskogen

Klätteräventyr

Älvaberget

Grillplats  

Älvabron

Älvaboden

Älvorna rike ligger straxt intill Skogstomtebyn på Tomteland. PÅ Älvaberget bor de livliga och busiga skogsälvorna som du ser på bilden här. Intill skogsälvorna finns Dimälvornas skog där dimälvorna har sina boningar. Dimälvor är skygga och mystiska varelser som är svåra att få syn på. Dimälvornas drottning får du inte missa hon syns ofta till på förmiddagarna. Älvor kan som de flesta andra skogsväsen förvandla sig små. Älvor liknar stora insekter i sin lilla storlek. Så om du ser en trollslända t.ex som stirrar konstigt på dig kan det vara en liten älva. Därför är också  några älvahus små och sitter ofta högt upp i träden.