Drakjägare

Det största hotet mot drakar idag är så kallade drakjägare. De har en otrolig jaktinstinkt och kan känna vittringen av en drake på tusentals mils avstånd. De dödar drakar bara för att få tag på den magiska kraft som finns i drakars tänder, klor och hjärtan. De drivs av att sälja dessa delar dyrt till onda troll, häxor och magiker som i sin tur använder drakklor och tänder i sina magiska vapen…
Om olyckan skulle vara framme så den magiska skyddsskölden över Tomteland går sönder kommer genast olika typer av drakjägare med olika utseende. Signifikativt för dom alla är att de smyger runt i sagolandet och spionerar och letar efter drakarna, de sjunger också sina drakjägarsånger och sedan slåss dom med sk. eldsvärd för att komma åt drakarna. Drakjägarna kan bara bekämpas med det goda draksvärdet som drakälvan har och/eller med de magiska vapen som Huldran och Alven har.