Huldran Yala

Huldran Yala är ett av Tomtelands mest kloka, erfarna och starka skogsväsen. Hon hör till släktet skogshuldror vars egenhet är att de färgas av det djursläkte de växer upp med. Därför har alla skogshuldror en väldigt nära och kär relation till djuren. De förstår djurens livsvillkor och kan tala med djur på djurs vis, genom tankars kommunikation av bilder, känslor och stämningar. I Yalas fall är hon uppväxt bland rävarna i skogen vilket gör att hon antagit delar av rävarnas utseende med rävsvans, rävöron och en nosliknande näsa. Detta gör att hon också har en ovanligt skärpt hörsel, ett utmärkt luktsinne och en bra balans (med hjälp av svansen) när hon far fram genom skogen. Hennes syfte är, liksom Alvens, att vara naturen och djurens beskyddare. Förstörs skogar och vatten försvinner djuren. Huldran utkämpar därför en ständig kamp mot allt som förstör naturen och hennes främsta fiende är Skuggvittran.