Skuggvittran

Skuggvittran är ett ondsint giftväsen som legat i dvala i underjorden i tusentals år. För några decennier sedan väcktes hon av gifter som silade ner genom jorden till henne. Hon slog upp sina ögon och började kravla sig upp genom jorden med ett enda mål i sikte – att förstöra moder jord.

Skuggvittran lever av luftföroreningar, gifter och skräp. Hon blir starkare av den obalans i skog och mark som bildas när gifter försurar mark och vatten. Hon älskar förstörda ekosystem. Med sina långa fingrar suger hon upp luftföroreningar i luften och i marken. Hon lagrar gifterna i kroppen och letar sedan ständigt nya friska marker där hon kan släppa ut sina gifter, skräpa ner och förstöra. Hon har länge lockats av sagolandet Tomtelands friska urskogar och 2019 gjorde hon sitt intåg i sagolandet tillsammans med sitt följe av korkade grymvättar.